ΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

Το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Σάμου «Φάρος» ενδιαφέρεται να μισθώσει για μακροχρόνια μίσθωση ( 5 χρόνια και άνω) επαγγελματικό χώρο με τις παρακάτω προδιαγραφές :

Ενιαίος χώρος με Χωρητικότητα: 80 τ. μ. και άνω . Ισόγειος ή με δυνατότητα πρόσβασης από ΑΜΕΑ  (Να υπάρχει και μια τουαλέτα ΑΜΕΑ)

Για πληροφορίες απευθύνεστε στα τηλέφωνα : 2273023443 και 2273087070, Fax 2273023441 και στο Email: kpfaros@gmail.com