ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Επιμελητήριο Σάμου συνεπής στον ρόλο του ως συμβουλευτικό όργανο του Κράτους, εκπρόσωπος και φωνή των επιχειρήσεων του Νομού μας, κατέθεσε στις 15/9/2020 πρόταση προς την Περιφέρεια Β. Αιγαίου για την άμεση έκδοση προκήρυξης επιδοτούμενου προγράμματος ενίσχυσης των επιχειρήσεων του Νομού Σάμου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που επλήγησαν από τον Covid-19.   (επισυνάπτεται το έγγραφο).

Έτσι σήμερα  οι επιχειρήσεις μας θα μπορέσουν να  καρπωθούν τις προσπάθειες αυτές, καθώς   ανακοινώθηκε η Απόφαση Έγκρισης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Προτάσεων Ενίσχυσης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 3c2 με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid 19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».

Το Επιμελητήριο Σάμου παρακολουθεί πάντα τις εξελίξεις της οικονομίας και της αγοράς, παρεμβαίνει, καταθέτει προτάσεις προς την Κυβέρνηση και τον κρατικό μηχανισμό, συνεργάζεται με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος,  προς όφελος πάντα των επιχειρήσεων και των κατοίκων του Νομού Σάμου.

Η επιστολή που απέστειλε το Επιμελητήριο:

Κύριε Περιφερειάρχη,

Πολλές επιχειρήσεις του Νομού μας αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19,καθώς δημιουργήθηκαν συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνθήκες της αγοράς στις οποίες λειτουργούν κανονικά.

Πριν λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  προκήρυξη σχετικά με την ενίσχυση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας στα πλαίσια του ΕΠ και συγκεκριμένα του Άξονα 3 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία».

Το πρόγραμμα αυτό σύμφωνα με την Πρόσκληση αποτελεί ένα μεγάλο βοήθημα για τις επιχειρήσεις,καθώς η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με την Κομισίον η ενίσχυση θα μπορεί να χορηγηθεί έως τις 31/12/2020.

Προτείνουμε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη αντίστοιχου προγράμματος για τις επιχειρήσεις των νησιών του Βορείου Αιγαίου με χρηματοδότηση από το ΕΠ της Περιφέρειας.

Είμαστε στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ