Ἡ πανήγυρις Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐκ Χώρας Σάμου

 

Μέ λαμπρότητα καί σύμφωνα μέ τά μέτρα ὑγιειονομικῆς προστασίας τιμήθηκε ἡ κατ΄ἔτος Σύναξη τῆς ἱερᾶς Μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐκ Χώρας Σάμου καί ἐν Ἐφέσῳ ἀθλήσαντος, στόν ὁμώνυμό του Ἱερό Προσκυνηματικό Ναό στά περίχωρα τῆς Χώρας Σάμου, γιά τόν ὁποῖον μάλιστα Ναό, ἐφέτος συμπληρώνονται 20 χρόνια ἀπό τά Ἐγκαίνιά Του, τά ὁποῖα ἐτέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος τήν Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος 13η Μαΐου 2001.

Ἀφ’ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου 29ης Μαΐου 2021 τελέσθηκε ὁ Μέγας καί Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ.κ. Εὐσεβίου, ὁ ὁποῖος στήν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στή θλιβερή ἐπέτειο τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τόν ἐθναρχικό ρόλο πού κατόπιν ἀνέλαβε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας διαφυλάσσοντας τό Ἑλληνορθόδοξο Γένος μας στά 400 χρόνια τῆς σκλαβιᾶς. Μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρθηκε στήν ἀδιαμφισβήτιτη μαρτυρική προσφορά τῶν Νεομαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ὁμολογώντας τήν πίστη στόν Χριστό, θυσιάστηκαν ταυτοχρόνως καί γιά τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί γιά τήν Ἑλληνική μας Πατρίδα, παρέχοντας μέ τή θυσία τους ἀνάχωμα στόν ἐπιχειρούμενο τότε ἐξισλαμισμό, πού ἐπεδίωκε ὄχι μόνο τήν ἀλλαγή θρησκείας, ἀλλά καί τήν ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως τῶν ὑποδούλων Ἑλλήνων.

Τό πρωί τῆς Κυριακῆς 30ῆς Μαΐου 2021 τελέσθηκε ὁ Πανηγυρικός Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Εὐσεβίου, ὁ ὁποῖος στήν ὁμιλία του ἐπεσήμανε τήν ἀνάγκη τῆς μετανοίας γιά τή σωτηρία μας, ὡς κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα τόσον τῆς ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καί ἰσαποστόλου Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος, ὅσον καί τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐκ Χώρας Σάμου καί ἐν Ἐφέςῳ ἀθλήσαντος.

Μετά τό πέρας τῆς πανγηγύρεως διενεμήθη τό ἔδεσμα τῆς πατροπαράδοτης «γιορτῆς».

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως