Ο Δήμος Σάμου ζητά την άμεση αποσυμφόρηση του νησιού και απευθύνει σχετικώς έκκληση, αίτημα και απαίτηση. Είναι λέξεις που αντιστοιχούν στο μέγεθος της συναισθηματικής φόρτισης, στις επείγουσες ανάγκες και στις διαπιστωμένες ελλείψεις σε όλα τα επίπεδα επί πολλούς μήνες.

          Απευθυνόμαστε, λίγο πριν τη σύσκεψη στου Μαξίμου,  στην Κυβέρνηση με την βιωματική γνώση ενός μείζονος προβλήματος, τοπικού, περιφερειακού, εθνικού, ευρωπαϊκού, που έφερε στο νησί 135.000 πρόσφυγες/μετανάστες (5 φορές τον πληθυσμό του).

          Η Σάμος που έχει επιδείξει ως τώρα αξιοθαύμαστα όρια κοινωνικής αντοχής βλέπει πλέον την κοινωνική της συνοχή να διαταράσσεται. Υποβάλλουμε λοιπόν μια και μόνο ερώτηση. Ποιά μέρα θα αρχίσει η υπεσχημένη αποσυμφόρηση του νησιού; Και ζητούμε (από τις 15.11.2015) τη στοιχειώδη ενημέρωση. Ποιό είναι το πλαίσιο λειτουργίας των ΜΚΟ και ποιός είναι ο οδικός χάρτης των αρμοδιοτήτων τους; Μπορούν π.χ. να επεμβαίνουν όπου επιθυμούν χωρίς έλεγχο; Είναι νόμιμες οι επιλογές χώρων για εγκατάσταση από αυτές προσφύγων/μεταναστων χωρίς άδειες λειτουργίας, χωρίς φύλαξη, χωρίς επιστημονικό προσωπικό, χωρίς υγειονομικές υπηρεσίες (δημόσιου χαρακτήρα); Ορισμένες ΜΚΟ έχουν σημαντική παρουσία, οργανωμένα γραφεία, οικονομική αυτοτέλεια και διεθνές κύρος. Ας δηλώσουν τι συμφωνίες έχουν γίνει και ποιές έχουν υπογράψει.

          Όσον αφορά, τέλος, τα μέτρα υποστήριξης των συμπατριωτών μας, η κατάργηση της αύξησης του ΦΠΑ, τα ειδικά κίνητρα στον Αναπτυξιακό Νόμο, η ενίσχυση της τουριστικής προβολής της Σάμου, η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η στελέχωση και ο πλήρης εξοπλισμός του Νοσοκομείου και του Κέντρου Υγείας αλλά και των διοικητικών υπηρεσιών ανά ειδικότητα και η τεχνογνωσία σε συνδυασμό με την χρηματοδοτική στήριξη στον αγροτικό κόσμο είναι η πρώτη δέσμη μέτρων που σε άμεση προτεραιότητα, μέρη του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος που ακούμε αλλά δεν βλέπουμε.

           Ο Δήμος Σάμου με το ψήφισμα του Δημοτικού του Συμβουλίου -της 23ης Ιουνίου 2016- έχει προσδιορίσει τα σημεία παρέμβασης που είναι επείγοντα και απαραίτητα.

 

Εκ του Δήμου Σάμου