ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την παρούσα ανακοίνωση, γνωστοποιούνται στους συμπολίτες μας τα παρακάτω:

Από 1ης Νοεμβρίου 2017, εγώ ο Καπνουλάς Χριστόδουλος μέχρι τούδε επίτιμος Πρόξενος της Γερμανίας, με περιοχή ευθύνης την Σάμο και τα άλλα νησιά του Β.Α.Αιγαίου, λόγω ορίου ηλικίας, περάτωσα την άσκηση των καθηκόντων μου, με σύμφωνη  γνώμη του Γερμανικού και του Ελληνικού Υπουργείων Εξωτερικών στα οποία ήμουν διαπιστευμένος.

(Σχετική αναφορά υφίσταται στο ΦΕΚ από 1ης Νοεμβρίου 2017).

Για μικρό χρονικό διάστημα, η εκπροσώπηση της Γερμανίας για τις τοπικές Αρχές, και οι εξ αυτού προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους συμπολίτες μου θα παραμείνουν ανενεργές μέχρι της ανάληψης των καθηκόντων από τον νέο Επ.Πρόξενο για την περιοχή.

Το μικρό αυτό χρονικό διάστημα, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ομ.Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, Καραολή και Δημητρίου 3 στο Κολωνάκι (τηλ.:210-7285111).email:info@athen.diplo.de & website:www.athen.diplo.de

Επ’ ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την άριστη συνεργασία σε όλα τα 32 έτη της εξάσκησης των καθηκόντων μου και με τις τοπικές Δημόσιες και Υπηρεσίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενική Αρχή αλλά και για την στήριξη και εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλαν οι συμπολίτες μου.

Εύχομαι την περεταίρω σύσφιξη των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των λαών της Ελλάδος και της Ομ.Δημοκρατίας της Γερμανίας.

 

                             Χριστόδουλος Γ.Καπνουλάς