ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Το αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2  ΚΔΒΜ2  Κέντρο Ανάπτυξης Απασχόλησης  & Επαγγελματικής Κατάρτισης και Τεχολογίας  Νομού Σάμου , θα συμμετέχει ως εγκεκριμένος Πάροχος Εκπαίδευσης, στην Δράση τύπου Voucher (Σύστημα Επιταγών Κατάρτισης), προσφέροντας προγράμματα κατάρτισης στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας. Συγκεκριμένα δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα  έχουν :

 • δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
  • μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
  • οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
  • εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
  • ιατροί όλων των ειδικοτήτων
  • ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Το πρόγραμμα τύπου Training Voucher 600€ περιλαμβάνει τηλε-κατάρτιση 100 ωρών, με τη μέθοδο της εξ-αποστάσεως Ασύγχρονης εκπαίδευσης .

Το πρόγραμμα είναι επιδοτούμενο, που σημαίνει ότι, οι ωφελούμενοι ΔΕΝ θα πληρώσουν, αλλά θα λάβουν 600 ευρώ ενίσχυση με την μορφή επιδότησης.

Το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου ΚΔΒΜ2, εγκεκριμένος «Πάροχος Τηλεκατάρτισης», αναλαμβάνει χωρίς καμία χρέωση [ΔΩΡΕΑΝ],,την κατάρτισή σας  .

           Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να υποβάλουν αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ https://elearning.yeka.gr , στη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

 Από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 έως Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.

Πληροφορίες Συμμετοχής :
ΚΑΑΕΚΤ Σάμου .
TΗΛ. ΕΠΙΚ.  2273350428-2273353401 ΥΠΕΎΘΥΝΗ:  Βούρου Αγγελική.
Email: keksamou@yahoo.gr

Iστοσελίδα: http://www.kaek-pesamou..info/

 

Δ/νση: Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη Σάμος (κτίρο Περιφερειακής Ενότητας Σάμου).