Ο κ. Αντώνης Σίμος είναι ο ιδρυτής της Δημοτικής παράταξης «ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» και έπειτα με τη σύμπραξη που έκανε με το Δημοτικό συνδυασμό ΑΝΑ.Σ.Α. είχε την εποπτεία παρακολούθησης υλοποίησης των τεχνικών έργων καθώς και τον συντονισμό δράσεων σχετικών με το μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα.

00AntonisSimos01