Προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Σάμου με την υπ΄  αριθ. 1/ 17.01.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητά την μείωση των αντικειμενικών αξιών σε περιοχές  χωρικής  του αρμοδιότητας όπου οι προσδιορισθείσες αξίες είναι αρκετά υψηλές.

Στην απόφαση (ΑΔΑ: 903Σ46ΜΦ08-ΒΦΑ ) αναφέρονται οι συνέπειες που θα προκύψουν με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών όπως η αύξηση του ΕΝΦΙΑ του ΤΑΠ, του ΦΠΑ, του φόρου κληρονομιάς, γονικής παροχής και δωρεάς ακινήτων, πολλά κοινωνικά επιδόματα και φυσικά αύξηση του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ  και τονίζεται ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι  συνθήκες  που επικρατούν στο νησί μετά τον καταστροφικό σεισμό της 30ης Οκτώβρη 2020.