Σάμος   28-06-2022

Προς τον Κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης.                                                                                             

Θέμα: «Διορισμός Δικαστικού Υπαλλήλου στο Ειρηνοδικείο Καρλοβάσου».

 

Προ ολίγων ημερών πληροφορηθήκαμε από το Σύλλογο δικαστικών Υπαλλήλων Καβάλας ότι το από 03-01-2022 και με αρ. πρωτ. 68541οικ./2021  αίτημα για την  έκδοση προκήρυξης προκειμένου να πληρωθούν τριάντα κενές οργανικές θέσεις Δικαστικών Υπαλλήλων, μια εκ των οποίων αφορούσε το Ειρηνοδικείο Καρλοβάσου,  ανακλήθηκε από το Υπουργείο εν όψει της ίδρυσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων.

Το αίτημα όμως τόσο της κοινωνίας του Καρλοβάσου όσο και  του Συλλόγου μας για την πλήρωση της οργανικής θέσης μέσω της ανακληθείσας προκήρυξης παραμένει. Τονίζουμε δε πως η πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης, επικαιροποιήθηκε λόγω της προσφυγικής κρίσης και των συνεπειών της, στην οποία προστέθηκαν και οι επιπτώσεις του καταστροφικού σεισμού των 6,7 ρίχτερ της 30ης Οκτωβρίου του 2020, επιπτώσεις που είναι ακόμα ορατές στην πόλη του Καρλοβάσου και στην ευρύτερη περιοχή.

Αντιλαμβανόμαστε μεν την δυσκολία της κάλυψης των θέσεων μέσω ΑΣΕΠ, λόγω του σχεδιασμού του Υπουργείου για την πρόσληψη προσωπικού μέσω της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Υπαλλήλων. Όμως  η αναγκαιότητα άμεσης  πλήρωσης των οργανικών θέσεων  είναι επιτακτική για όλες τις Δικαστικές υπηρεσίες που αναφέρονταν  η ανακληθείσα προκήρυξη, μεταξύ των οποίων και του Ειρηνοδικείου Καρλοβάσου.

Γι αυτό ζητάμε την κάλυψη των τριάντα (30) αυτών θέσεων ως είχαν στην ανακληθείσα προκήρυξη, κατά άμεση προτεραιότητα είτε από την υπό ίδρυση Εθνική Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων είτε με τυχούσα νέα προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ, αφού η ενδεχόμενη προσφυγή σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές θα καθυστερούσε τον δρομολογημένο σχεδιασμό για την λειτουργία της εν λόγω σχολής.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                   Ο Πρόεδρος                                                                                                                Η Γραμματέας

           Παύλος Καριώτογλου                                                                                           Ευαγγελία Κοκκαράκη