Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε σήμερα την ένταξη στο Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021 – 2027 (νέο ΕΣΠΑ)

των παρακάτω προγραμμάτων:

 

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΕΚΑΒ)

με συνολικό ποσό πράξης: 1.000.000 €

 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ, ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΠΒΑ

με συνολικό ποσό πράξης: 13.000.000 €

 • ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑμεΑ «Η ΚΥΨΕΛΗ»

με συνολικό ποσό πράξης: 460.000

 • ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ))

με συνολικό ποσό πράξης: 586.723 €

 • ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 270.300 €

 • ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 207.024 €

 • ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΜΝΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 217.800 €

 • ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 166.500 €

 • ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

με συνολικό ποσό πράξης: 206.875 €

 • ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 214.500 €

 • ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΔΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 117.835 €

 • ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 92.625 €

 • ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΧΙΟ

με συνολικό ποσό πράξης: 112.925 €

 

ΣΥΝΟΛΟΝ: 16.653.107 €

 

 

Β. ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

 

 • ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΡΙΣΑΣ

με συνολικό ποσό πράξης: 220.898 €

 • ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 219.604 €

 

ΣΥΝΟΛΟΝ: 440.502  €

 

 

Γ. ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 525.552 €

 • ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

με συνολικό ποσό πράξης: 470.675 €

 

ΣΥΝΟΛΟΝ: 996.227 €