Ενίσχυση των Αστυνομικών Σταθμών Ευδήλου και Φούρνων Κορσεών

 

Κύριε Γενικέ

 

Κατά την πρόσφατη συνάντηση μας, μεταξύ άλλων, σας τονίσαμε την αναγκαιότητα ενίσχυσης και κατά την φετινή τουριστική περίοδο του Α.Σ. Ευδήλου Ικαρίας, μέσω απόσπασης αστυνομικών από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Λέσβου και Χίου. Ομοίως, κρίνεται απολύτως αναγκαία και η ενίσχυση του Α.Σ. Φούρνων Κορσεών, δεδομένου ότι ο μοναδικός υπηρετών αστυνομικός στον εν λόγω Σταθμό, επ’ ουδενί δεν επαρκεί για να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα δε και με επίσημα στοιχεία, οι προαναφερόμενοι Σταθμοί διαχειρίζονται χιλιάδες τουρίστες – επισκέπτες κατά την εν λόγω περίοδο, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ενίσχυσή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την έγκαιρη και ουσιαστική ενίσχυση των ανωτέρω Υπηρεσιών, στοχεύοντας από κοινού στην πληρέστερη και αξιοπρεπή εκτέλεση των καθηκόντων των συναδέλφων μας και κατ’ επέκταση στην επαρκή εξυπηρέτηση των πολιτών.-

 

 

     Για το  Διοικητικό Συμβούλιο

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                             ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ