Η ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο κατέθεσε πρόταση ψηφίσματος για την απόσυρση του περιβαλλοντοκτόνου νομοσχεδίου που έφερε η Κυβέρνηση για ψήφιση με το πρόσχημα της ανάγκης του εκσυγχρονισμού της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Οι περιφερειακές παρατάξεις με το πρόσχημα ότι δεν είχαν προλάβει να ενημερωθούν ζήτησαν να αναβληθεί η συζήτηση.

Το περιεχόμενο του ψηφίσματος:
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Θεωρώντας ότι το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που έχει εισαχθεί για συζήτηση σε μια πρακτικά κλειστή Βουλή λόγω καραντίνας ,

  1. είναι δραστικά τροποποιημένο από την εκδοχή που δόθηκε για ολιγοήμερη διαβούλευση, διαθέτοντας σχεδόν διπλάσια έκταση και τα διπλάσια άρθρα,
  2. δεν έχει αξιοποιήσει όλα τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε μέσα σε έκτακτες συνθήκες πανδημίας και παραμένουν σοβαρές αδυναμίες, αντιφάσεις και αντισυνταγματικές διατάξεις, όπως το ότι επιτρέπονται εξορύξεις υδρογονανθράκων και εγκατάσταση αιολικών πάρκων εντός ζωνών προστατευόμενων περιοχών, την απόπειρα νομιμοποίησης 500.000 αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις και ρέματα , έλεγχο ΜΠΕ από ιδιώτες με δαπάνες του επενδυτή, υποβάθμιση των Φορέων Διαχείρισης και φύλαξης Προστατευόμενων Περιοχών
  3. δεν έχει αντιμετωπίσει σοβαρά την πληθώρα διαμαρτυριών από περιβαλλοντικούς και επιστημονικούς φορείς για την ανεπαρκή διαβούλευση και την παραβίαση, σε αρκετά σημεία, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας,
  4. περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν άμεσα προστατευόμενες περιοχές, δραστηριότητες και εργαζόμενους στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, γεγονός που θα επέβαλε τη συζήτησή του και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με πρόβλεψη λήψης απόφασης, γνωμοδοτικού χαρακτήρα για το Υπ. Περιβάλλοντος,
  5. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει εκφράσει από 7/4 τις επιφυλάξεις του ( επισυνάπτεται),
  6. το από 15/4/20 ψήφισμα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που αποτελεί την ‘κοιτίδα’ των περιβαλλοντικών σπουδών και της έρευνας στην Ελλάδα με το οποίο εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της σχετικά με το νομοσχέδιο

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Β.Αιγαίου ζητά από την κυβέρνηση την απόσυρση του νομοσχεδίου, τη διεξαγωγή νέας διαβούλευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός μήνα, την πρόβλεψη για συζήτηση του νομοσχεδίου στα περιφερειακά συμβούλια της χώρας, όπως και την επεξεργασία των γνωμοδοτικών αποφάσεών τους, πριν την εκ νέου κατάθεση.

 

Και η απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος

 

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Θέμα: Σχέδιο Νόμου με τίτλο “Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας”

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Αγαπητέ κ. Χατζηδάκη,

Το Τμήμα Περιβάλλοντος εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του όσον αφορά τις αλλαγές που δρομολογούνται μέσω του ν/σ με τίτλο ‘Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας’.

Συγκεκριμένα το ν/σ:

  1.  Καταργεί επί της ουσίας τον έλεγχο στην περιβαλλοντική αδειοδότηση.
  2. Δέχεται τη θεώρηση του περιβάλλοντος ως ‘χρήση γης’ και όχι ως προστατευτέου αντικειμένου. Προκαθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις διάφορες ζώνες εντός των Προστατευόμενων Περιοχών, μη δεχόμενο εκ των προτέρων τη διαβάθμιση της προστασίας, όπως ορίζεται από τα κείμενα της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (IUCN) και άλλων Διεθνών Οργανισμών, και ερχόμενο σε πλήρη αντίθεση με την Επιστήμη της Οικολογίας και τη διεθνή πρακτική. Πολλές από τις επιτρεπόμενες χρήσεις, ανάλογα της έκτασης και του μεγέθους τους, ενδέχεται να επιφέρουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα είδη και να αλλοιώσουν τον φυσικό χαρακτήρα των οικοσυστημάτων των Προστατευόμενων Περιοχών.
  3. Προτείνει τη μετάβαση από ένα συμμετοχικό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (όπως αυτό των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Φ.Δ.Π.Π.), σε ένα Σύστημα κρατικής δομής και ισχύος, σε αντίθεση με την τρέχουσα διεθνή πρακτική. Δημιουργεί μια αθηνοκεντρική δομή (ΟΦΥΠΕΚΑ) η οποία θα συντονίζει έναν αριθμό Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Μ.Δ.Π.Π.) περιορισμένων αρμοδιοτήτων και ασαφούς οργάνωσης. Με την κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών διαγράφεται μια πορεία λειτουργίας 20 ετών, η οποία έχει αξιολογηθεί και ως τώρα έχει συμβάλει πολύ σημαντικά στην προστασία της Φύσης.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος εκτιμά ότι:

(α) οι προτεινόμενες αλλαγές αναμένεται να προκαλέσουν υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος και να εγείρουν νομικά ζητήματα έναντι της χώρας.

(β) το υπάρχον Σχήμα Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας (Φ.Δ.Π.Π.) πρέπει να διατηρηθεί και να ενδυναμωθεί, με συνέχιση του ελέγχου και της αξιολόγησης των Φ.Δ.Π.Π., όπως ορίζει η διεθνής πρακτική.

(γ) το υπάρχον κείμενο του νομοσχεδίου πρέπει να αναδιαμορφωθεί και να αναδομηθεί στη βάση μιας διαφορετικής φιλοσοφίας και προσέγγισης όσον αφορά τη διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας. Τα πάνω από 1500 σχόλια που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης συνηγορούν υπέρ αυτού.

Εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος,

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Πέτρος Γαγάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής