Σε συνθήκες Υγειονομικής κρίσης λόγω του κορονοϊού και  ενώ η Κυβέρνηση μιλάει για ενίσχυση – θωράκιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας , καθημερινά αποδεικνύεται πως οι θέσεις συμβασιούχων  που έχει προκηρύξει είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό. Δεν καλύπτονται ούτε στο ελάχιστο οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν σε ανθρώπινο δυναμικό.                                             

Με την τελευταία προκήρυξη, που έγινε λόγω της πανδημίας στο νοσοκομείο Σάμου προσλήφθηκαν εννέα άτομα νοσηλευτικό προσωπικό απ’ τα όποια δύο σε θέσεις τραυματιοφορέων.

Μετά την αποχώρηση ενός ατόμου από το τηλεφωνικό κέντρο ο Διοικητής του νοσοκομείου ακολούθησε την πεπατημένη, δηλαδή την κάλυψη εκ των ενόντων. Μετακινεί τη μία από τις δύο τραυματιοφορείς στην υπηρεσία του τηλεφωνικού κέντρου του νοσοκομείου. Αντί να ζητήσει την προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων, αποδυναμώνει τον κλάδο των τραυματιοφορέων εν μέσω πανδημίας.

Καλούμε τον διοικητή του νοσοκομείου Σάμου να ανακαλέσει την συγκεκριμένη μετακίνηση και να επιστρέψει η εργαζόμενη στη θέση για την οποία προσλήφθηκε. Καλούμε επίσης το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει σε μόνιμες προσλήψεις με συνοπτικές διαδικασίες, ώστε να καλυφθούν τώρα όλα τα κενά, στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά και σε όλες τις Υπηρεσίες του νοσοκομείου.

Για το Δ.Σ

              Ο Πρόεδρος                                                                               Η Γραμματέας               

Σταμάτης Φιλιππής                                                             Παναγιώτα Λαγογιάννη