Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα απευθύνεται σε εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα.

Προσφορά θέσεων μαθητείας από τον ιδιωτικό τομέα για το «Μεταλυκειακό
έτος-τάξη μαθητείας» περιόδου 2021-2022

Η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου
Μάθησης & Νεολαίας στηρίζει την αναβάθμιση μαθησιακών διαδρομών που
συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στις προτεραιότητές της για
παροχή προσόντων στους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων
εντάσσεται και ο θεσμός της μαθητείας, που στηρίζεται στη συνεχή
συνεργασία των εκπαιδευτικών δομών με τους φορείς απασχόλησης και
υλοποιείται για να καταστεί πραγματικότητα η σύνδεση της επαγγελματικής
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας απευθύνεται σε κατόχους
απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ., το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Α. «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο», διάρκειας 156
ημερολογιακών ημερών (τριάντα δύο (32) ωρών εβδομαδιαίως,
επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες, οκτώ (7) ώρες την ημέρα,
εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του
χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. Επισημαίνεται
ότι η χορήγηση των κανονικών αδειών (12 εργάσιμες ημέρες) είναι
υποχρεωτική μέχρι τη λήξη της σύμβασης μαθητείας ή των αναλογικών
αδειών μέχρι τη διακοπή της σύμβασης.

Β. «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων
τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την
εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) ή/και
σε Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.

Στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Μαθητείας μπορούν να
συμμετέχουν ως εργοδότες, φορείς του δημόσιου τομέα καθώς και ιδιωτικές
επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι φορείς:
1. Προσωρινής απασχόλησης
2. Τα νυχτερινά κέντρα
3. Παροχής καθαριότητας και φύλαξης
4. Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών
5. Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης
από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Όσοι ιδιωτικοί φορείς επιθυμούν να στηρίξουν για άλλη μια χρονιά τον θεσμό
της μαθητείας, επενδύοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων που
επέλεξαν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την
αποτελεσματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να
προβούν σε αναγγελία των διαθέσιμων θέσεων μαθητείας στο Πληροφοριακό
Σύστημα https://e-mathiteia.minedu.gov.gr και να ακολουθήσουν τις
αναρτημένες οδηγίες για «Διεπαφή Επιχειρήσεων».

Επισημαίνουμε ότι οι ιδιωτικοί φορείς εργοδότης πρέπει να διαθέτουν
τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευσή στο χώρο τους, στη
συγκεκριμένη ειδικότητα, εκπαιδευτή αντίστοιχης επαγγελματικής ειδικότητας,
τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Ο εργοδότης, επίσης, θα
πρέπει να μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας που
προβλέπονται για την προστασία των εργαζομένων. Ο ανώτατος αριθμός
μαθητευομένων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων,
όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την
Επιθεώρηση Εργασίας. Οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να συμβουλεύονται το
Ενημερωτικό σημείωμα για εργοδότες 2021-2022 για περαιτέρω
πληροφορίες.

Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική καταχώριση για διάθεση θέσεων μαθητείας στο
Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας 2021 – 2022 από φορείς του Ιδιωτικού
Τομέα θα παραταθεί έως την Τετάρτη 15/09/2021 και ώρα 23:59.

Οι προσφερόμενες ειδικότητές του Μεταλυκειακού τους – Τάξη Μαθητείας
αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στο νησί της Σάμου, για την περίοδο 2021-2022, είναι
οι εξής:
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
3. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων,
Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
4. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
5. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
6. Τεχνικός Οχημάτων
7. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
8. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
9. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και
Δικτύων
10.Αισθητικής Τέχνης
11.Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
12.Βοηθός Νοσηλευτή
13.Κομμωτικής Τέχνης
Οι προσφερόμενες ειδικότητές του Μεταλυκειακού τους – Τάξη
Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στο νησί της Ικαρίας, για την περίοδο
2021-2022, είναι οι εξής:
1. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
2. Τεχνικός Οχημάτων

Τηλ επικοινωνίας: 6932790418 κ. Χαριλάου, Υπεύθυνη μαθητείας

ΔΔΕ Σάμου
Η Δ/ΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ ΛΙΑΚΟΥ