Σάμος 18/01/2023

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΣΑΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

 

Με την με αριθμό 119/2022 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Ανατολικής Σάμου  και μετά από εισήγηση του Προέδρου το Δ.Σ αποφάσισε να ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών και ειδικότερα από το Τμήμα Εκτιμήσεων και προσδιορισμού Αξιών του Υπουργείου, τη μείωση των αντικειμενικών αξιών σε περιοχές όπου η προσδιορισθείσες αξίες είναι αρκετά υψηλές. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια   την αύξηση του ΕΝΦΙΑ του ΤΑΠ, του ΦΠΑ, του φόρου κληρονομιάς, γονικής παροχής και δωρεάς ακινήτων , πολλά κοινωνικά επιδόματα και φυσικά αύξηση του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ.

Ειδικότερα ο Δήμος μας απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη για τις τιμές ζώνης χωρικής του αρμοδιότητας και ζήτησε τη μείωση αυτών. Ενδεικτικά ζητάμε τη μείωση στις περιοχές Κοκκαρίου, Πυθαγορείου,  Ψιλής Αμμου και ορισμένων άλλων περιοχών όπου σε ορισμένες  ζώνες προέκυψε αύξηση της τάξεως ειδικά για τη περιοχή Πυθαγορείου έως 70%!!!!!

Επισημάναμε στο έγγραφο που εμπεριέχει την αιτιολογημένη γνώμη μας το γεγονός ότι το προσφυγικό-μεταναστευτικό , ο σεισμός που έπληξε το νησί της Σάμου σε συνδυασμό με τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν άμεσα τη μείωση των αντικειμενικών αξιών χωρικής μας αρμοδιότητας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΟΛΛΑΡΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ