Το Λιμεναρχείο Σάμου σας ενημερώνει ότι:

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου δεκάτου τρίτου του νόμου 4211/2013 (ΦΕΚ :A’ 256/2013) το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο ογδόντα πέντε του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ :A’ 184/2017) β) του άρθρου δεκάτου του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ : A’ 92/2014)και γ) των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων ΠΟΛ.1210/2018 (ΦΕΚ: B’ 5170/2018) και ΠΟΛ.1214/2018 (ΦΕΚ: B’ 5263/2018) επιβάλλεται από την 02-04-2019 το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) σε όλα τα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων ιδιωτικά/επαγγελματικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ανεξάρτητα από τη σημαία τους.

Β) Έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο www.aade.gr/polites/etepai το νομοθετικό πλαίσιο , συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις και συνοπτικό ενημερωτικό φυλλάδιο αναφορικά με το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.ΠΑ.Η.). Η ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού και πληρωμής του Τ.Ε.Π.Α.Η (e-TEPAI) θα τεθεί σε εφαρμογή τις επόμενες μέρες.