Όπως με πληροφόρησε ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας στην επόμενη συνεδρίαση (εντός εβδομάδας) της αρμόδιας επιτροπής, θα εγκριθεί η δαπάνη του ποσού ύψους 1.700.000 ευρώ, που αφορά τον βιολογικό της πόλης της Σάμου.
Ευχαριστώ τον κ. Υπουργό για την άμεση ανταπόκριση του για την επίλυση ενός χρόνιου και πολύ σοβαρού προβλήματος της πόλης μας.