Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020    πραγματοποιήθηκε η   Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής Διοικήσεως της 79 ΑΔΤΕ, από τον Ταξίαρχο Δημήτριο Βακεντή στον Ταξίαρχο Περικλή Δούκα, στο Στρατόπεδο «ΑΝΘΛΓΟΥ (ΠΖ) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΜΑΝΩΛΗ».

Στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία από τη μετάδοση του κορωνοϊού (COVID-19), η τελετή πραγματοποιήθηκε σε αυστηρά υπηρεσιακό κύκλο, χωρίς την παρουσία προσκεκλημένων – επισκεπτών.