Το Σάββατο 1 Ιουνίου 2024 και ώρα 19:30

στον αύλειο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Καρλοβάσου (Πορφυριάδα Σχολή)
θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Καθομολόγησης Αποφοίτων και Απονομής
Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πτυχίων και Διπλωμάτων Προπτυχιακών Σπουδών
των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.