ΕΤΙΚΕΤΑ "SEATRAC"

2 seatrac τοποθετήθηκαν στο Δήμο Δυτικής Σάμου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής και η τοποθέτησης 2 συστημάτων seatrac στον Δήμο Δυτικής Σάμου μέσω του έργου με τίτλο “Ενίσχυσης υποδομών κοινωνικής μέριμνας Δήμου Σάμου” που χρηματοδοτήθηκε από το Αναπτυξιακό πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020. Τα κεντρικά σημεία που τοποθετήθηκαν είναι η μαρίνα λιμένος Καρλοβάσου και το μέσον της ακτογραμμής Κάμπου Μαραθοκάμπου. Το SEATRAC κατασκευάστηκε για να λειτουργεί σαν βοηθητικός εξοπλισμός, με σκοπό να δώσει σε άτομα

2 seatrac τοποθετήθηκαν στο Δήμο Δυτικής Σάμου

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής και η τοποθέτησης 2 συστημάτων seatrac στον Δήμο Δυτικής Σάμου μέσω του έργου με τίτλο “Ενίσχυσης υποδομών κοινωνικής μέριμνας Δήμου Σάμου” που χρηματοδοτήθηκε από το Αναπτυξιακό πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020. Τα κεντρικά σημεία που τοποθετήθηκαν είναι η μαρίνα λιμένος Καρλοβάσου και το μέσον της ακτογραμμής Κάμπου Μαραθοκάμπου. Το SEATRAC κατασκευάστηκε για να λειτουργεί σαν βοηθητικός εξοπλισμός, με σκοπό να δώσει σε άτομα

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου για την τοποθέτηση seatrac σε παραλίες του νησιού

Από τον πρώην Δήμο Σάμου και στο πλαίσιο Προγραμματικής σύμβασης με το ΝΠΔΔ «Σαμιακή Αρωγή»,  υπεβλήθη αίτημα χρηματοδότησης  στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020,  με τίτλο «Ενίσχυση υποδομών κοινωνικής μέριμνας Δήμου Σάμου». Η πρόταση  αξιολογήθηκε θετικά  και στις 21/01/2020  διεξήχθη ο διαγωνισμός από το Δήμο Ανατολικής Σάμου ο οποίος υλοποιεί και το έργο. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 329.648,00 € και αφορά