ΕΤΙΚΕΤΑ "KTIRIO"

Ασφαλές το κτίριο του Νοσοκομείου Σάμου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    Σας ενημερώνουμε ότι συνεργεία μηχανικών που βρίσκονται στο νησί μας από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διενέργησαν αυτοψίες στο κτίριο του Γ.Ν Σάμου, του ΚΨΥ, του ΚΕΦΙΑΠ και στο κτίριο που στεγάζεται το ΔΙΕΚ Νοσηλευτικής μας, στις 02-11-2020. Τα  κτίρια που ανήκουν στο Γ.Ν Σάμου κρίθηκαν κατάλληλα και λειτουργικά. Στο κτίριο του Γ.Ν Σάμου υπάρχουν παρατηρήσεις για απομάκρυνση επιχρισμάτων σε διάφορα σημεία του κτιρίου, τα οποία χρήζουν