ΕΤΙΚΕΤΑ "ΧΡΙΣΤΙΟΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ"

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία για την «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο».

Επίσημη, αναγνωρισμένη και στοιχειοθετημένη Εθνική Νησιωτική Πολιτική, με σαφείς στρατηγικούς στόχους και χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίησή τους αποκτά η Ελλάδα. Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε η νομοθετική μας πρωτοβουλία, για την «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 25 Νοεμβρίου 2020, στις 18.00. Νέοι μηχανισμοί αποτελεσματικής διακυβέρνησης συνδέουν τη νησιωτική ανάπτυξη με τη θαλάσσια οικονομία, προς όφελος των νησιωτών μας. http://www.opengov.gr/ynanp/?p=1635