ΕΤΙΚΕΤΑ "ΧΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ"

Μίσθωση έκτασης αιγιαλού στο Δήμο Ανατολικής Σάμου

Οι επιχειρήσεις (ξενοδοχειακά καταλύματα, κέντρα αναψυχής, επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής) που δικαιούνται απευθείας μίσθωση έκτασης αιγιαλού και παραλίας να υποβάλλουν την αίτηση τους στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου έως 30/06/2021 (ΚΥΑ 51872/ΕΞ2021 ΦΕΚ Β΄1798/29-04-2021). Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτουν στην σύμβαση παραχώρησης είναι τα εξής: Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα αποτυπώνονται ο παραχωρούμενος χώρος αιγιαλού με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του. Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος