ΕΤΙΚΕΤΑ "ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

Συνεδριάζει το Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Καρλοβασίων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Kύριοι  Σύμβουλοι , Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  88 παρ. 2  του  Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 89 του Ν.4555/2018 (ΥΠ. ΕΣ. Εγκ.88/59846/21-08-2019,  καλείστε  σε  τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση  της  Κοινότητας Καρλοβασίων  που θα γίνει στις  10  Σεπτεμβρίου  2021  ημέρα   Παρασκευή και  ώρα  _19:00΄_ στο γραφείο της Κοινότητας που βρίσκετε στο ΚΑΠΗ Καρλοβάσου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων