ΕΤΙΚΕΤΑ "ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ"

Συνεδριάζει την Τετάρτη 9 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Σάμου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 13η  Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, που θα διεξαχθεί  την  09  Αυγούστου  2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος, σε τακτική συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.       Συνημμένα: 1.Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης (σελ. 2, θέματα  4)   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Σάμου

  «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »    Η 4η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Σάμου θα διεξαχθεί τη Δευτέρα   27  Μαρτίου ημέρα  και ώρα 18:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος,  για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.   1.- Παρουσίαση προκαταρκτικής αρχιτεκτονικής μελέτης Επιβατικού Σταθμού. 2.- Ενημέρωση Δημάρχου για την πορεία των έργων του Δήμου Δυτικής Σάμου. [Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος] 3.- Λήψη μέτρων για την λειψυδρία

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί   (δια ζώσης)  την  19η του μηνός Δεκεμβρίου  2022, ημέρα Δευτέρα   και ώρα έναρξης 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα)  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.    Σημείωση: Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα  για πληρέστερη και πιο αναλυτική

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Σάμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 12η  Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, που θα διεξαχθεί  την  30  Νοεμβρίου  2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος, σε τακτική συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.     ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   1.- Ενημέρωση Δημάρχου για τα κληροδοτήματα του Δήμου. [Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος] 2.- Χορήγηση νέας ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ παροχής

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » (Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18)   Σας καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί   (δια ζώσης)  την  24η του μηνός Οκτωβρίου  2022, ημέρα Δευτέρα   και ώρα έναρξης 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του (πλατεία Πυθαγόρα)  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.    Σημείωση: Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε

Συνεδριάζει στις 26 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Σάμου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου » (Άρθρο 67 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει  με το άρθρο 74 του Ν.4455/18) και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και της υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34692  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3004/14-06-2022).    Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 11η  Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, που θα διεξαχθεί  την  26  Οκτωβρίου  2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος,

Στη Χίο θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Β. Αιγαίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου  για το μήνα Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28.09.2022 στις 13.00  στην  αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Την Πέμπτη 29.09.2022 ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης συνοδευόμενος από τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Απόστολο Αλατζά θα μεταβούν στην Σάμο για υπηρεσιακούς λόγους.   Από το Γραφείο Τύπου  

Δια ζώσης συνεδρίαση Δήμου Δυτικής Σάμου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου »    Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 4η Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Σάμου, που θα διεξαχθεί (δια ζώσης κεκλισμένων των Θυρών) την  27  Απριλίου  2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00΄  στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.   Σημείωση: Για επιπλέον πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αρμόδιες