ΕΤΙΚΕΤΑ "ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Eγκρίσεις Οικονομικής Επιτροπής Π.Β.Α για την Π.Ε Σάμου

Κατά τη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου της 26ης Μαΐου 2021, που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Μουτζούρη, με τηλεδιάσκεψη, μεταξύ των αποφάσεων που λήφθηκαν και  αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου  ήταν οι παρακάτω Εγκρίσεις των Πρακτικών Επιτροπών Διαγωνισμών για την ανάθεση- εκπόνηση των Μελετών: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΚΑΙΩΝ ΣΑΜΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 267.129,62 € με Φ.Π.Α. «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ