ΕΤΙΚΕΤΑ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΕΙΩΝ"

Αιτήσεις ως τις 11 Ιανουαρίου για τον μοναδικό αριθμό γνωστοποίησης στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων Νομού Σάμου ενημερώνει τα μέλη του  ότι όπως προκύπτει από την παραγ. 2 του άρθρ. 75 του Ν.4582/2018  (ΦΕΚ Α΄/11.12.2018) « Οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των καταλυμάτων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία γνωστοποίησης του Ν. 4442/2016 υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την καταχώριση του μοναδικού  αριθμού  γνωστοποίησης στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.)  του Υπουργείου Τουρισμού εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη