ΕΤΙΚΕΤΑ "ΠΡΟΣΤΙΜΑ"

Τσουχτερά τα πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας

Σας ενημερώνουμε ότι σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης επιβλήθηκαν από τις ΔΙ.ΠΥ.Ν. δικαιοδοσίας της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου, έως και σήμερα, διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας ως ακολούθως: Από την ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λέσβου βεβαιώθηκαν τέσσερα (4) διοικητικά πρόστιμα, τρία (3) στη νήσο Λέσβο και ένα (1) στη νήσο Λήμνο. Από την ΔΙ.Π.Υ.Ν. Χίου βεβαιώθηκαν έξι (6) διοικητικά πρόστιμα. Από την ΔΙ.Π.Υ.Ν. Σάμου βεβαιώθηκαν

Τα πρόστιμα που ισχύουν για την παράβαση της νομοθεσίας πυροπροστασίας

Θέμα:. Τα πρόστιμα για την πυροπροστασία σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη  19/2020 .   Από 11 Ιουνίου 2020 δημοσιεύτηκε και ισχύει η υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας». Οι διατάξεις αυτής εφαρμόζονται ανεξάρτητα από την τυχόν προβλεπόμενη επιβολή, από άλλο κανονιστικό πλαίσιο, διοικητικών μέτρων ή κυρώσεων ή/και την άσκηση ποινικής δίωξης. Με την 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη ταξινομούνται τα