ΕΤΙΚΕΤΑ "ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑΤΡΩΝ"

Προκηρύχτηκαν πέντε θέσεις επικουρικών ιατρών στο Γ.Νοσοκομείο Σάμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ¨Άγιος Παντελεήμων¨ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επικουρικών ιατρών, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του, των κάτωθι ειδικοτήτων:   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ   Όσοι  ιατροί ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως επικουρικοί ιατροί, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,  καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις

Πρόσκληση πρόσληψης ιατρικού προσωπικού από την Π.Ε. Σάμου

Με σκοπό την διασφάλιση της δημόσια υγείας, τον περιορισμό της διασποράς του κορωναϊκου COVID -19, την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών υγείας και αποσυμφόρησης των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείο Σάμου,  η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου ζητεί ιατρικό προσωπικό : τρείς (3) ιατρούς κατά προτίμηση (ειδικοτήτων Παθολογίας, Γενικής ιατρικής και Παιδιάτρου) ή απόφοιτους Ιατρικής Σχολής τρείς (3) νοσηλεύτριες ή αποκλειστικές νοσοκόμες, οι οποίοι θα εξετάζουν είτε σε πρωινή είτε σε απογευματινή βάρδια σε διαμορφωμένο

Το ΓΝΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επικουρικών ιατρών

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ¨Άγιος Παντελεήμων¨ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επικουρικών ιατρών, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του, των κάτωθι ειδικοτήτων:   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΥΟ (2) ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΙΑΤΡΟΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ ΩΡΛ ΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΑΣ (1) ΙΑΤΡΟΣ Όσοι ιατροί ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως επικουρικοί ιατροί, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής