ΕΤΙΚΕΤΑ "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ"

Επτά θέσεις μόνιμων γιατρών στο Νοσοκομείο της Σάμου

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ¨Άγιος Παντελεήμων¨ ανακοινώνει ότι με την με αριθμό 2110/10-02-2020 απόφασή του(ΑΔΑ: 9ΡΨΝ46907Ξ-9ΡΩ), προκηρύσσονται για πλήρωση οι παρακάτω μόνιμες θέσεις, επί θητεία, ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, προς κάλυψη των αναγκών του: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ιατρών στην