ΕΤΙΚΕΤΑ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ"

Ένταξη έργου ύδρευσης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι»

Ο Δήμος Σάμου μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών και την αξιολόγηση τους από το Υπουργείο Εσωτερικών, ενέταξε  το  έργο  «Ενίσχυση ύδρευσης δημοτικών διαμερισμάτων Δημοτικής Ενότητας Βαθέος του Δήμου Σάμου» στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» με συνολικό Προϋπολογισμό ύψους 2.996.700,00 ευρώ. Το έργο αφορά στην βελτίωση των υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.

Εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» οι σχολικές μονάδες του Δήμου Σάμου

Ο Δήμος Σάμου μετά από τις σχετικές μελέτες  που εκπόνησε, εξασφάλισε την ένταξη  στο Πρόγραμμα « Φιλόδημος ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ  που αφορά στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων  χώρων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκευές και δράσεις, προϋπολογισμού ύψους  155.600,00 ευρώ,  τα οποία θα διατεθούν για την βελτίωση της λειτουργίας  των σχολικών μονάδων του Δήμου Σάμου. Η αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων αποτελεί βασικό στόχο της δημοτικής αρχής. Τα

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» η «Προμήθεια μηχανημάτων και φορτηγών για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών του Δήμου Σάμου»

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και βάσει της απόφασης 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018), εντάχθηκε η πρόταση που υπεβλήθη από τον Δήμο Σάμου «Προμήθεια μηχανημάτων και φορτηγών για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών του Δήμου Σάμου» συνολικού προϋπολογισμού 259.999,48 € και η οποία αφορά την προμήθεια: Ενός (1) καινούργιου φορτωτή – εκσκαφέα. Δύο (2) καινούργιων μικρών εκσκαφέων. Δύο (2) καινούργιων φορτηγών με ελαφριά τύπου ανατροπή μικτού βάρους

Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»: 200 εκατ. ευρώ στους Δήμους για έργα αγροτικής οδοποιίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ενεργοποίησαν την Πρόσκληση ΙV του Προγράμματος «ΦιλόΔημος», συνολικού ποσού χρηματοδότησης ύψους 200.000.000 ευρώ για τον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας».   Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλει μία Πράξη με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, από το Πρόγραμμα, 700.000 ευρώ Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων είναι η 17η Σεπτεμβρίου και λήξης η 31η