ΕΤΙΚΕΤΑ "ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ"

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για απολογισμό πεπραγμένων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Καλείστε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη) στις 23/3/2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:00, για ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου. Η συνεδρίαση, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), όπως ισχύει Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης

Δύο ειδικές συνεδριάσεις από το Περιφερειακό Συμβούλιο την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου

Σε δύο ειδικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου θα συζητηθεί η τροποποίηση του οργανισμού της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και ο απολογισμός πεπραγμένων για το έτος 2021. Συγκεκριμένα την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου θα συζητηθεί  στις 4 το απόγευμα ο απολογισμός πεπραγμένων και στις 6 το θέμα της τροποποίησης του Οργανισμού με εισηγητή τον Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου.