ΕΤΙΚΕΤΑ "ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ"

Ξεκίνησε η απόδοση της πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες του Δήμου Ανατολικής Σάμου

Στην απόδοση της πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες του Δήμου προχώρησε η Δημοτική Αρχή σε εκτέλεση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, διαδικασία η οποία για χρόνια είχε μείνει ανενεργή. Πρόκειται για τα ποσά που δίδονται στους τοπικούς Προέδρους ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις  καθημερινές ανάγκες των χωριών και των κοινοτήτων.  Με τον τρόπο αυτό αναβαθμίζεται ουσιαστικά ο ρόλος των τοπικών Προέδρων, δίνοντας τους την δυνατότητα άμεσα και αποτελεσματικά να λύνουν