ΕΤΙΚΕΤΑ "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ"

Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας για το Δήμο Ανατολικής Σάμου

Ψηφίστηκε στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο ο νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου με ισχυρή πλειοψηφία 16 υπέρ, έναντι 20 παρόντων δημοτικών συμβούλων. Ο Οργανισμός συντάχθηκε από στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και των Διοικητικών Υπηρεσιών, εφαρμόζοντας όσα προβλέπει ο νόμος και αποτελεί προϊόν εσωτερικής βαθιάς διαβούλευσης των υπηρεσιών και των στελεχών τους. Ο Ο.Ε.Υ. ακολουθώντας μια δυναμική προσέγγιση, πυλώνα του οποίου αποτελεί το ήδη υπάρχον στελεχειακό δυναμικό, συντάχθηκε σύμφωνα με τις