ΕΤΙΚΕΤΑ "ΝΕΟ Δ.Σ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ"

Η σύνθεση της νέας Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου

Κατά τη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σάμου που πραγματοποιήθηκε σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2017, η σύνθεση της νέας Διοικητικής Επιτροπής έχει ως εξής. Πρόεδρος: Γεώργιος Κυριαζής Α΄ Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Φλωρούς Β΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Καπλαντζής Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Φραντζέσκος Οικονομικός Επόπτης: Ελισσαίος Μαυρατζώτης Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ, Υ.Μ. Σ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων: Δημήτριος Κυριαζής Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων: Γεώργιος Χατζηδημητρίου