ΕΤΙΚΕΤΑ "ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ"

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις μισθώσεις παραλιών στο Δήμο Ανατολικής Σάμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 38609ΕΞ2023 (ΦΕΚ Β’ 1432/10-3-2023) ΚΥΑ καλεί τις επιχειρήσεις (ξενοδοχειακά καταλύματα, κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής) που δικαιούνται απευθείας μίσθωση έκτασης αιγιαλού και παραλίας να υποβάλλουν την αίτηση τους στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου έως 31/05/2023. Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση υποχρεωτικά είναι τα εξής:   Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή