ΕΤΙΚΕΤΑ "ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ"

Πρόγραμμα σπουδών του ΕΠΑΛ Σάμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι μαθητές της Γ τάξης Γυμνασίου καλούνται να επιλέξουν στη συνέχιση των σπουδών τους στην ανώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι το Λύκειο. Οι δυνατότητες επιλογών που έχουν, είναι μεταξύ των δύο τύπων Λυκείου που υπάρχουν στην πόλη μας, δηλαδή του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου ( ΕΠΑ.Λ). Η επιλογή της συνέχισης των σπουδών τους στο Λύκειο θεωρείται ως μια

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας (Δ΄Φάση) του Μαυρογένειου ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ

Το Μαυρογένειο ΕΠΑΛ Σάμου καλεί άμεσα τους υποψήφιους για υποβολή αιτήσεων για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 5448/27-09-2019 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/Θμιας & Δ/Θμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου. Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας στο Μαυρογένειο ΕΠΑΛ.Λ Σάμου, κατά τη σχολική περίοδο 2019-20 είναι οι ακόλουθες: «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» (3 θέσεις) «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» (4 θέσεις) «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και