ΕΤΙΚΕΤΑ "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ"

Εκδόθηκαν και απεστάλησαν οι λογαριασμοί ύδρευσης του Δήμου Ανατολικής Σάμου

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, ενημερώνει τους κατοίκους ότι  λόγω των κείμενων διατάξεων, οι οποίες θέτουν αποκλειστικές προθεσμίες, εκδόθηκαν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και απεστάλησαν οι αναλογούντες λογαριασμοί ύδρευσης. Επισημαίνεται, ότι για όσους λογαριασμούς αναγράφεται, ως προθεσμία εμπρόθεσμης εξόφλησης έως και η 30/12/2020, χορηγείται παράταση έως την 30/04/2021, χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον προσαύξηση ή επιβάρυνση για τους υπόχρεους.   Από το Δήμο Ανατολικής Σάμου

Παράταση ενός μήνα στην πληρωμή των λογαριασμών ύδρευσης από τον Δήμο Αν. Σάμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, ενημερώνει τους κατοίκους της πόλης της Σάμου, ότι οι λογαριασμοί ύδρευσης, οι οποίοι θα παραληφθούν εντός των επόμενων ημερών, θα έχουν παράταση πληρωμής 1 (ενός) μήνα, από την αναγραφόμενη ημερομηνία, χωρίς  καμία επιβάρυνση. Η χορήγηση παράτασης κρίνεται αναγκαία, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών κατά το χρονικό διάστημα από 11/03/2020 έως 30/05/2020.   Ο Αντιδήμαρχος   Γεώργιος Διονυσίου