ΕΤΙΚΕΤΑ "ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΟΥ"

Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.ΠΑ.Η.)

  Το Λιμεναρχείο Σάμου σας ενημερώνει ότι: Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου δεκάτου τρίτου του νόμου 4211/2013 (ΦΕΚ :A’ 256/2013) το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο ογδόντα πέντε του νόμου 4504/2017 (ΦΕΚ :A’ 184/2017) β) του άρθρου δεκάτου του νόμου 4256/2014 (ΦΕΚ : A’ 92/2014)και γ) των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων ΠΟΛ.1210/2018 (ΦΕΚ: B’ 5170/2018) και ΠΟΛ.1214/2018 (ΦΕΚ: B’ 5263/2018) επιβάλλεται από την 02-04-2019 το Τέλος Πλοίων Αναψυχής

Υποχρεωτικά τα μητρώα τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Λιμεναρχείο Σάμου υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους την έναρξη λειτουργίας του «Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4256/2014 (Α’92) και του άρθρου 1 της Αριθ.ΠΟΛ.1209/12-11-2018 ΚΥΑ (Β’5092). Η καταχώρηση στο «e-Μητρώο Πλοίων» είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ή ιδιοκτήτη ή του χρήστη αντίστοιχα για τις κάτωθι κατηγορίες πλοίων/σκαφών: α) τα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής

Νέος πλειοδοτικός διαγωνισμός στο Λιμεναρχείο Σάμου

Το Λιμεναρχείο Σάμου σας ενημερώνει ότι την 13-11-2017 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 11:00 έως 13:00 θα διενεργηθεί τρίτος πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός σε κατασχεθέντα αλιευτικά εργαλεία και συσκευές ( μία-01- Φιάλη FABER 03 LT, ένα-01- Ψαροντούφεκο VELOS 90, ένα-01- Ψαροντούφεκο ΑΜ II DEMKA 75). Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στην δημοπρασία μπορούν να εξετάσουν από ώρα 10:00 μέχρι ώρα έναρξης της διαδικασίας τα αλιευτικά εργαλεία και τις  συσκευές  που