ΕΤΙΚΕΤΑ "ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ"

Υπόμνημα για τον πρωτογενή τομέα του Νομού Σάμου

Η ΑΠΟΙΜΕΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ  ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΑΜΟΥ.    Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ικαρία είναι η αποίμενη – ανεπιτήρητη  – κτηνοτροφία.    Μεγάλος αριθμός αμνοεριφίων, τα λεγόμενα «ρασκά» (=τα εν τοις όρεσι κείμενα), ζουν ανεξέλεγκτα στα βουνά του νησιού, πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και βόσκουν ανεξέλεγκτα τόσο στα δάση όσο και στις καλλιεργημένες εκτάσεις.    Τα αποτελέσματα της κατάστασης αυτής είναι