ΕΤΙΚΕΤΑ "Κρίσεις αξιωματικών"

Διατηρείται στον βαθμό του Ταξιάρχου ο νυν Δ/τής 79 ΑΔΤΕ-Τρεις νέοι Ταξίαρχοι

Παραμένει στο βαθμό του Ταξιάρχου ο νυν Διοικητής της 79 ΑΔΤΕ. Σε Ταξίαρχο προήχθη ο Υποδιοικητής της 79 ΑΔΤΕ κ. Ζαχαρόπουλος   Έπειτα από συνεδρίαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν οι ετήσιες τακτικές κρίσεις και οι έκτακτες κρίσεις των Συνταγματαρχών, Ταξιάρχων και Υποστρατήγων Όπλων και Σωμάτων. Σύμφωνα με αυτές, ο Ταξίαρχος Διοικητής της 79 ΑΔΤΕ κ. Αντώνης Κωστάκης, παραμένει στο βαθμό του για τρίτο έτος. Φυσικά δεν μπορούμε να γνωρίζουμε