ΕΤΙΚΕΤΑ "ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ"

Πρόγραμμα 8ου ψεκασμού καταπολέμησης κουνουπιών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σας ενημερώνουμε ότι οι  ψεκασμοί σε λιμνάζοντα ύδατα,  για   καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν στις    10 και 11 Νοεμβρίου 2022. Το πρόγραμμα των εφαρμογών έχει ως εξής : Α) 10-11-2022  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ : 1.Κερκήτειο ρέμα εκβολές μέχρι περιοχή Ξυλάκι 2. Φουρνιώτικο ρέμα εκβολές και στο τμήμα Εθνικής οδού μέχρι μονάδα παραγωγής τσιμέντου 3.Εκβολή ρέματος Ποταμίου   Β) 10-11-2022   Δ/Κ ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ: 1.Δεξαμενή άρδευσης (νότια εκτός οικισμού) 2.Αμφίλυσος (ανατολικά

Πρόγραμμα 6ου ψεκασμού καταπολέμησης κουνουπιών

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Σας ενημερώνουμε ότι οι  ψεκασμοί σε λιμνάζοντα ύδατα,  για   καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν στις    15 -10-2022. Το πρόγραμμα των εφαρμογών έχει ως εξής : Α) 15-10-2022  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ : 1.Κερκήτειο ρέμα εκβολές μέχρι περιοχή Ξυλάκι 2. Φουρνιώτικο ρέμα εκβολές και στο τμήμα Εθνικής οδού μέχρι μονάδα παραγωγής τσιμέντου 3.Εκβολή ρέματος Ποταμίου   Β) 15-10-2022   Δ/Κ ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ: 1.Δεξαμενή άρδευσης (νότια εκτός οικισμού) 2.Αμφίλυσος (ανατολικά οικισμού Μπάλος),

Πρόγραμμα 4ου ψεκασμού καταπολέμησης κουνουπιών Περιφέρειας Σάμου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σας ενημερώνουμε ότι οι  ψεκασμοί σε λιμνάζοντα ύδατα,  για   καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών θα ξεκινήσουν στις    30 -6-2022. Το πρόγραμμα των εφαρμογών έχει ως εξής : Α)  01-6-2022  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ : 1.Κερκήτειο ρέμα εκβολές μέχρι περιοχή Ξυλάκι 2. Φουρνιώτικο ρέμα εκβολές και στο τμήμα Εθνικής οδού μέχρι μονάδα παραγωγής τσιμέντου 3.Εκβολή ρέματος Ποταμίου   Β) 02-7-2022   Δ/Κ ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ: 1.Δεξαμενή άρδευσης (νότια εκτός οικισμού) 2.Αμφίλυσος (ανατολικά οικισμού Μπάλος), Δ/Κ

Πρόγραμμα 3ου ψεκασμού καταπολέμησης κουνουπιών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σας ενημερώνουμε ότι οι  ψεκασμοί σε λιμνάζοντα ύδατα,  για   καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών θα ξεκινήσουν στις 25-5-2022. Το πρόγραμμα των εφαρμογών έχει ως εξής : Α)  25-5-2022  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ : 1.Κερκήτειο ρέμα εκβολές μέχρι περιοχή Ξυλάκι 2. Φουρνιώτικο ρέμα εκβολές και στο τμήμα Εθνικής οδού μέχρι μονάδα παραγωγής τσιμέντου 3.Εκβολή ρέματος Ποταμίου   Β) 25-5-2022   Δ/Κ ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ: 1.Δεξαμενή άρδευσης (νότια εκτός οικισμού) 2.Αμφίλυσος (ανατολικά οικισμού Μπάλος), Δ/Κ ΣΚΟΥΡΕΙΚΩΝ

Πρόγραμμα 2ου ψεκασμού καταπολέμησης κουνουπιών

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΨΕΚΑΣΜOY ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ    ΕΤΟΥΣ 2022 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΥ – ΙΚΑΡΙΑΣ – ΦΟΥΡΝΩΝ     Σας ενημερώνουμε ότι οι  ψεκασμοί σε λιμνάζοντα ύδατα,  για   καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών θα ξεκινήσουν στις 3-5-2022. Το πρόγραμμα των εφαρμογών έχει ως εξής : Α)  3-5-2022  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ : 1.Κερκήτειο ρέμα εκβολές μέχρι περιοχή Ξυλάκι 2. Φουρνιώτικο ρέμα εκβολές και στο τμήμα Εθνικής οδού μέχρι μονάδα παραγωγής τσιμέντου

Πρόγραμμα 3ου ψεκασμού καταπολέμησης κουνουπιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ου ΨΕΚΑΣΜOY ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ    ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΥ – ΙΚΑΡΙΑΣ – ΦΟΥΡΝΩΝ Σας ενημερώνουμε ότι οι  ψεκασμοί σε λιμνάζοντα ύδατα,  για   καταπολέμηση προνυμφών κουνουπιών θα ξεκινήσουν στις 30-10-2021. Το πρόγραμμα των εφαρμογών έχει ως εξής : Α)  30-10-2021  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ : 1.Κερκήτειο ρέμα εκβολές μέχρι περιοχή Ξυλάκι 2. Φουρνιώτικο ρέμα εκβολές και στο τμήμα Εθνικής οδού μέχρι μονάδα παραγωγής τσιμέντου 3.Εκβολή ρέματος Ποταμίου   Β)

Οδηγίες για προστασία από τα κουνούπια

Η ΠΕ Σάμου δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της Δημόσιας Υγείας για την  αντιμετώπιση των κουνουπιών, αφού ως νησιωτική περιοχή βασίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική της ανάπτυξη στον τουρισμό και στους επισκέπτες στο νησί, κυρίως κατά την διάρκεια του θέρους, εκπονεί πρόγραμμα καταπολέμησης αυτών, με στόχο την περιστολή του παράγοντα όχλησης και την προφύλαξη από τον κίνδυνο ασθενειών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού και της διενέργειας δειγματοληψιών προνυμφών και