ΕΤΙΚΕΤΑ "ΚΛΕΙΣΤΑ"

Ως τις 20 Νοέμβρη κλειστοί οι βρεφονηπιακοί σταθμοί της Ανατολικής Σάμου με απόφαση Δημάρχου

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΩΔΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ.   ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ     Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Άρθρου 58, «Αρμοδιότητες του Δημάρχου»,του Ν. 3852/2010, , Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α’/2010), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τις διατάξεις του Άρθρου 94, «Πρόσθετες Αρμοδιότητες Δήμων», του

Κλειστά ως τις 20 Νοέμβρη και τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου, διακόπτεται κάθε λειτουργίαστις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Σάμου, έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020, για λόγους προστασίας της ανθρώπινης ζωής στην τρέχουσα μετασεισμική δραστηριότητα.     O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ  

Kλειστά όλα τα σχολεία και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ως τις 4 Νοεμβρίου

  Γνωστοποιείται ότι,με την με αριθμό 1758/31-10-2020 Απόφαση του Δημάρχου Ανατολικής Σάμου, αναστέλλεται η λειτουργία για το διάστημα από τις 2 έως και τις 4 Νοεμβρίου 2020, των: Δομών των δημοτικών και ιδιωτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Γυμνάσια και Λύκεια) του Δήμου Ανατολικής Σάμου Ιδιωτικών Μουσικών Ιδρυμάτων, Ωδείων, Μουσικών Σχολών, Χορωδιών, Ορχηστρών και μουσικής δωματίου Η αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω δομών κρίνεται