ΕΤΙΚΕΤΑ "ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Kλείνουν τα μπαρ της οδού Κεφαλοπούλoυ

Έγινε αυτό που τόσα χρόνια τουλάχιστον είχαν καταφέρει να αποφύγουν με τον ένα η τον άλλο τρόπο ( πάντα με νόμιμα μέσα) οι επιχειρηματίες της Κεφαλοπούλου. Κλείνουν την Παρασκευή τα δύο μαγαζιά και τη Δευτέρα το τρίτο. Δηλαδή κάποιοι αποφάσισαν να μικρύνουν ακόμη περισσότερο την ήδη μειωμένη θερινή περίοδο κατά την οποία οι επιχειρήσεις αυτές καλούνται να καλύψουν τα έξοδα ολόκληρης της χρονιάς ( ενοίκια φόρους κ.λ.π). Κάποιοι αποφάσισαν ότι