ΕΤΙΚΕΤΑ "κιβιντ"

Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων λόγω covid-19

Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων λόγω covid-19  ( δράση δ του Μέτρου 3.1.9).   Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου  ενημερώνει όλους τους αλιείς, πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών ότι δημοσιεύθηκε η  υπ’ αριθμ. 1470/9-7-2021 Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών πόρων και Υποδομών . και αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», (ΑΔΑ 6Ν254653ΠΓ-ΛΗ7), με θέμα   « 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ (δ) ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ