ΕΤΙΚΕΤΑ "ΚΕΠ"

Ένταξη των ΚΕΠ Καρλοβάσου και Μαραθοκάμπου στο πρόγραμμα My Kep live

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου , έχοντας ως στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών του για την άμεση και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών, εξασφάλισε την ένταξη του ΚΕΠ 0094 Δημοτικής Ενότητας Καρλοβάσου και του ΚΕΠ 0100 Δημοτικής Ενότητας Μαραθοκάμπου ,στο πρόγραμμα My Kep live, διευκολύνοντας την εξ αποστάσεως διεκπεραίωση αιτημάτων από τα ΚΕΠ με βιντεοκλήση μέσω της ενιαίας ηλεκτρονικής πύλης του Δημοσίου Gov.gr, απλουστεύοντας τις διαδικασίες για την έκδοση πιστοποιητικών και εγγράφων

Με ραντεβού από τις 15 Φεβρουαρίου θα εξυπηρετούν τα ΚΕΠ Αν. Σάμου

                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με το ΔΥΜΣ/Φ17/4/2685/1-2-2021 σχετικό του  Υπ.Ψηφ.Διακ/σης ,για το ως άνω θέμα      σας γνωρίζουμε  ότι για τα ΚΕΠ του Δήμου Ανατ.Σάμου θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 Τηλ για ραντεβού με φυσική παρουσία:

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ 2021 από 25/01-31/10/2021 από τις ΠΕ της χώρας και τα ΚΕΠ

                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σχετ. : α)Η αριθ Δ12α/ΓΠοικ.40365/1254/05.10.2020 ΚΥΑ(ΦΕΚ 4363Β) ΑΔΑ:ΨΔ8Η46ΜΤΛΚ-10Α Διευκρινιστική εγκύκλιος χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ του ΥΠΕΚΥ β) Η αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 (ΦΕΚ 410/05 τ.Β) Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. περί καθορισμού διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους ,που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών». Α. Δικαιούχοι-Συγκοινωνιακά μέσα μετακίνησης Σύμφωνα με το άρθρο 1 της α) ανωτέρω σχετικής απόφασης για το έτος 2021, χορηγούνται Δελτία  Μετακίνησης στα Άτομα

Ωράριο λειτουργίας ΚΕΠ Δήμου Αν. Σάμου λόγω covid 19

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ  – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0.730 -15.00   Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ: ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΣΤΑ ΤΗΛ.: 22730 80004 και 22730 87351 ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) ΣΤΟ: 22730 80000 ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ(e-mail): n.samou@kep.gov.gr ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ: www.ermis.gov.gr ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ www.gov.gr και δημιουργία ηλ. θυρίδας   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19: ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 1,5 ΜΕΤΡΟΥ

«Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία αναδιανομής των αδιάθετων δελτίων του Κοινωνικού-Ιαματικού-Εκδρομικού τουρισμού και των δελτίων Θεάματος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2020»

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Από 7/9/2020 θα αναρτάται καθημερινά  στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr ο αριθμός των αδιάθετων δελτίων των προγραμμάτων του Κοινωνικού-Ιαματικού-Εκδρομικού τουρισμού και των δελτίων Θεάματος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2020.   Από 7/9/2020, τυχόν αδιάθετα δελτία των προγραμμάτων Κοινωνικού-Ιαματικού-Εκδρομικού τουρισμού και δελτίων Θεάματος του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2020, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ, στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής για τα ανωτέρω προγράμματα και δεν κληρώθηκαν,

Εως τις 15 Μαΐου οι αιτήσεις στα ΚΕΠ για εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών  περιοχών, αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ  2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 779/Β΄/2020 η κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ και του αντίστοιχου εντύπου της που διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ». Με την εν λόγω απόφαση καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης  σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, οι αρμόδιες

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στα ΚΕΠ και παραλαβή στο σπίτι με ταχυμεταφορά

Έκτακτα μέτρα λειτουργίας των ΚΕΠ για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 Η παραλαβή του αποτελέσματος μπορεί να διενεργείται είτε μέσω της αποστολής του στην ηλεκτρονική θυρίδα του αιτούντος, είτε μέσω της αποστολής του στην ταχυδρομική διεύθυνση του χρήστη με τη χρήση ταχυδρομικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ταχυμεταφορών. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ – ΦΕΚ Τεύχος Α 68/20-03-2020 Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τη

Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών από τα ΚΕΠ

Α: «Θέματα λειτουργίας ΚΕΠ μετά την επιβολή του μέτρου προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών – Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πολιτών από τα ΚΕΠ». Σχετικά: (α) η αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20036 (ΦΕΚ 986/Β΄/2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών. (β) η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23-3-2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6- ΖΕΒ). (γ) η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1). (δ) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 68Α΄/ 20.3.2020). (ε) Το άρθρο 10 του ν.