ΕΤΙΚΕΤΑ "ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ"

Οδικός χάρτης κατεδαφίσεων επικινδύνως ετοιμόρροπων σπιτιών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο οδικός χάρτης αναφορικά με την διαδικασία κατεδαφίσεων των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων που προέκυψαν μετά τον σεισμό της 30 ης Οκτωβρίου περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα : • Μετά την παραλαβή του ΠΑΕΕΚ ο ιδιοκτήτης μπορεί να απευθύνεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανατολικής στον Προϊστάμενο Κτιριακών και Συγκοινωνιακών Έργων, κ. Αποστόλου Αθανάσιο στο τηλέφωνο 2273353519 και στο email aapostolou2009@hotmail.com προκειμένου να λαμβάνει την πρότυπη Υπεύθυνη Δήλωση- Αίτηση συναίνεσης