ΕΤΙΚΕΤΑ "ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ"

Δημοσιεύτηκε η Διακήρυξη για την αγορά ακινήτου δημιουργίας καταφυγίου φιλοξενίας αδέσποτων ζωών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιεύτηκε η Διακήρυξη για την αγορά ακινήτου δημιουργίας καταφυγίου φιλοξενίας αδέσποτων ζωών. Οι όροι της μειοδοτικής δημοπρασίας αναφέρονται στο σχετικό σύνδεσμο: https://www.islandofsamos.gr/…/1774-dimoprasia-gia-tin… Προς διευκόλυνση των πολιτών, ο Δήμος Ανατολικής Σάμου απλοποιεί τις διαδικασίες σε 2 φάσεις. Οι προσφορές ενδιαφέροντος της Α φάσης (όχι οικονομικές) κατατίθενται στο Δήμο Ανατολικής Σάμου με καταληκτική ημερομηνία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν: • Σχετική

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Σάμου κατά τη συνεδρίαση του στις  28 Ιουνίου  2021 , πλην των άλλων θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν,  έλαβε με απόλυτη πλειοψηφία  απόφαση  ( επί 24 παρόντων  21 υπερψήφισαν την πρόταση) για την μετονομασία του Δήμου μας και ανέβαλε τη συζήτηση του θέματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί διαβούλευση με το Δήμο Δυτικής Σάμου. Επίσης,  με απόλυτη πλειοψηφία ελήφθη απόφαση για