ΕΤΙΚΕΤΑ "ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ"

Κατάλληλο προς πόση το νερό στην πόλη της Σάμου, Βλαμαρή και Παλαιόκαστρο

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, ενημερώνει τους Δημότες ότι, σύμφωνα με  τα αποτελέσματα του δειγματοληπτικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2019 και κοινοποιήθηκαν στο Δήμο στις 25/11/2019, το νερό είναι κατάλληλο προς πόση. Τα αποτελέσματα τεκμηριώνουν ότι όλοι οι μετρήσιμοι δείκτες του νερού βρίσκονται  εντός των προκαθορισμένων ορίων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ότι η κανονικότητα στο δίκτυο ύδρευσης στην πόλη της Σάμου, στο Βαθύ, στην Βλαμαρή και στην