ΕΤΙΚΕΤΑ "ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ"

Συστάθηκε η ομάδα Διοίκησης Έργου στο Δήμο Σάμου για την καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν λόγω του προσφυγικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, κ. Γεώργιος Στάντζος, με την υπ’ αριθ. 121/04-02-2020 απόφασή του, προέβη στη Σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου, για την επεξεργασία θεμάτων που άπτονται στης καταγραφής των ζημιών σε περιουσιακά στοιχεία, φυσικών και νομικών προσώπων, συνέπεια του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος, στα όρια του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν σχετική αίτηση, από το γραφείο Δημάρχου,  την οποία μαζί με τα  αποδεικτικά, που στοιχειοθετούν